En högintensiv träningsform där vi varvar korta, snabba och intensiva intervaller med vila

Klassbeskrivning

Klassen inleds med uppvärmning och därefter varvar vi styrke- och konditionsövningar i korta intervaller 20/10.
Vi avslutar med nedvarvning och i den mån vi hinner stretching/rörlighet.

INSTRUKTÖRER

BRA ATT VETA