Policy för barn och ungdomar

Vi på Campusgymmet tycker det är viktigt att barn och ungdomar är fysiskt aktiva och att det är roligt om de vill delta i vår verksamhet.
Med utgångspunkt för barnens bästa har vi tagit fram riktlinjer som ska säkerhetsställa deras säkerhet och hälsa i och med träning inom vår förening. Samtliga åldersgränser gäller det år som man fyller.   

Gymmet
Åldersgränsen i gymmet är med målsmans sällskap 11-12 år. Information om detta får man vid kortköpet.

Alla ungdomar under 18 år som köper träningskort skall ha en förälder/målsman med sig vid köptillfället. Detta för att föräldern/målsman skall skriva på ett dopingavtal. Innan dopingavtal är påskrivet kan ej träningskortet brukas.

Små barn i gymmet
Bebisar och småbarn är tillåtna i gym/cirkelgym alla dagar från öppning fram till kl: 14.00 så länge bebisen/barnet alltid sitter/ligger i t.ex barnvagn, bilbarnstol eller liknande. Detta för barnets säkerhet och trygghet.

Bollpass
Åldersgränsen för alla bollpass är 15 år ( det år man fyller )

Gruppträning
Här har vi ingen åldersgräns på barn/ungdomar, alla under 12 år skall målsman/föräldern delta på passet. Träningen sker på förälderns/målsmans ansvar.
Det är även förälder/målsmans ansvarar att inte deras barn som ej deltar i passet och befinner sig i salen ej stör andra deltagare eller instruktörer.

Bebisar och små barn är ur säkerhetssynpunkt endast tillåtna på gruppträningspassen sittandes/liggandes i barnvagn, bilbarnstol eller liknande. Det är förälder/målsmans ansvar på säkert avstånd från redskapen.

Campusgymmets styrelse
Oktober 2020