Policy för barn och ungdomar

Vi på Campusgymmet tycker det är viktigt att barn och ungdomar är fysiskt aktiva och att det är roligt om de vill delta i vår verksamhet.
Med utgångspunkt för barnens bästa har vi tagit fram riktlinjer som ska säkerhetsställa deras säkerhet och hälsa i och med träning inom vår förening. Samtliga åldersgränser gäller det år som man fyller.   

Gymmet
Åldersgränsen i gymmet är med målsmans sällskap 11-12 år. Alla barn och ungdomar under 15år skall först få en genomgång av gymmet med en gyminstruktör. Om träning sker utan genomgång har Campusgymmet rätt att spärra kortet tills genomgång genomförts. Information om detta får man vid kortköpet.

Alla ungdomar under 18 år som köper träningskort skall ha en förälder/målsman med sig vid köptillfället. Detta för att föräldern/målsman skall skriva på ett dopingavtal. Innan dopingavtal är påskrivet kan ej träningskortet brukas.

Små barn i gymmet
Bebisar och småbarn är tillåtna i gym/cirkelgym alla dagar från öppning fram till kl: 14.00 så länge bebisen/barnet alltid sitter/ligger i t.ex barnvagn, bilbarnstol eller liknande. Detta för barnets säkerhet och trygghet.

Bollpass
Åldersgränsen för alla bollpass är 15 år ( det år man fyller )

Gruppträning
Här har vi ingen åldersgräns på barn/ungdomar, alla under 12 år skall målsman/föräldern delta på passet. Träningen sker på förälderns/målsmans ansvar.
Det är även förälder/målsmans ansvarar att inte deras barn som ej deltar i passet och befinner sig i salen ej stör andra deltagare eller instruktörer.

Bebisar och små barn är ur säkerhetssynpunkt endast tillåtna på gruppträningspassen sittandes/liggandes i barnvagn, bilbarnstol eller liknande. Det är förälder/målsmans ansvar på säkert avstånd från redskapen.

Campusgymmets styrelse
Oktober 2020