MEDLEMS FÖRSÄKRING

Samtliga medlemmar i Akademiska Idrottsförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring.

MEDLEMS FÖRSÄKRING

Samtliga medlemmar i Akademiska Idrottsförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när medlemmen deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller förening. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Viktigt: Du måste vara medlem hos Campusgymmet för att alla ovanstående punkter ska gälla. Vid olycka, ange Studentidrott, Akademisk idrott, Örebro Universitets Idrottsförening.