BARN TRÄNING

Campusgymmet barnjympa

Barnjympa 4- 6 år

Välkommen till vår barnjympa, där vi skapar en rolig och stimulerande miljö för ditt barn att utforska och utveckla sin fysiska förmåga! Vår barnjympa är utformad för att främja barns motoriska färdigheter, koordination och sociala interaktioner genom lekfulla och engagerande aktiviteter.
Campusgymmet barnjympa

Barnjympa 2-4 år

Rörelseglädje för de minsta. Med barnens kreativitet, nyfikenhet och lekfullhet i centrum tränas och utmanas både koordination och motorik.