Stadgar

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

Ladda hem PDF.

Policy

Campusgymmets antidoping policy:

Tränig hos Campusgymmet handlar inte om vad man tar utan vad man ger, det är därför vi är en av de certifierade träningsanläggningarna i nätverket 100%  ren hård träning & arbetar aktivt med dessa frågor.

 • Campusgymmet skall vara helt fritt från doping.
 • Campusgymmet bedriver en naturlig & hälsosam träning utan illegala substanser & metoder
 • Campusgymmet arbetar förebyggande mot anabola androgena steroider & övriga otilllåtna preparat enligt Riksidrottsförbundets reglemente.
 • Campusgymmet följer riksidrottsförbundets rekommendationer för dopingtester.
 • Alla medlemmar/antidopingmedlemmar hos Campusgymmet förbinder sig att följa ovanstående föreskrifter och villkor utfärdade av Campusgymmet genom en påskrift där man godkänner/bekräftar villkoren.

1. Vi arbetar utifrån PRODIS antidoping policy och handlingsplan på våra anläggningar.
2. Vi har en antidopingansvarig som leder det förebyggande arbete i föreningen.
3. RF genomför oanmälda dopningstester hos oss.
4. Vi utbildar alla våra gym instruktörer.
5. Som ideell förening informerar vi alla våra medlemmar om vår antidopningspolicy.

 • Detta är ett levande dokument som skall debatteras, förändras & kompletteras under tidens gång.

  Viktiga kontakter:
  Doping jouren:019-602 33 60 vardagar:08.00-16.30 (Du kan vara anonym)
  ÖLIF antidoping ansvarig:019-17 55 95

 • Vår policy gällande ätstörning och/eller träningsanorexi
  Policy för arbete med medlemmar som antas lida av ätstörning och / eller Träningsanorexi.
  Campusgymmet bedriver motionsidrott på bred front och vill med sin verksamhet skapa ett sunt intresse för fysisk aktivitet. Sedan många år tillbaka har föreningen då och då noterat att vissa medlemmar lider av ätstörning och / eller träningsanorexi. Det är föreningens önskan att dessa medlemmar skall kunna få hjälp att bli friska. Som en aktiv åtgärd – och som en del i ett stödjande åtgärdsprogram för att behandla ätstörnings- eller träningsanorexi, och i samverkan med lämplig aktör inom hälso- och sjukvården (Campushälsan, Ätstörningsenheten vid Örebro Läns landsting), kan en medlem rekommenderas att helt eller delvis avstängas från träning inom Campusgymmet. Om du som medlem ser någon som du tror lider av någon ätstörning/träningsanorexi är vi tacksamma om du meddelar antingen vår reception, gym eller gruppträningsansvarig.
 • Ätstörning och / eller träningsanorexi är skadligt för hälsan. Campusgymmet vill med sin verksamhet att medlemmen skall må bra av sin träning. Därför kommer den / de medlemmar, där misstanke om matproblem finns, att kontaktas. Medlemmen rekommenderas att ta kontakt med Campushälsans sjuksköterska, kurator, psykolog eller Ätstörningsenheten vid Eriksbergsgården, Örebro Läns Landsting.
 • Medlemmen kan komma att bli tillfälligt avstängd – helt – eller delvis från träning inom Campusgymmet. Individuella variationer för tillfällig avstängning kan förekomma. I vissa fall kan medlem bli delvis avstängd, t.ex tillåtas att träna ett begränsat antal ggr/vecka.
 • Om och när medlemmen skall få fortsätta att träna kan läkarintyg
  komma att behöva att uppvisas. Medlemmen är därefter välkommen tillbaka att träna hos Campusgymmet.
 • Upphävande av en tillfällig avstängning kan endast göras av ordförande.

Vår policy angående ljudnivåer på våra gruppträningspass

Musik sprider träningsglädje. På de flesta av Campusgymmets pass styr musiken inte bara längden, byten av övningar, tempohöjningar, etc, utan skapar också rätt känsla för att du skall få ut max. I våra lokaler finns en ljudvakt som mäter ljudnivån. Vi följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer:
Läs mer

Vår policy gällande barn och ungdomar i verksamheten

 • Vi på Campusgymmet tycker det är roligt om barn och ungdomar vill delta i vår verksamhet.
  För att detta skall ske på ett så bra och säkert sätt som möjligt har vi tagit fram några riktlinjer för detta. Samtliga åldrar gäller det år som man fyller.
 • Gymmet
  Åldersgränsen i gymmet är i målsmans sällskap 11-12 år. Alla ungdomar under 18 år som köper träningskort skall ha en förälder med sig vid köptillfället. Detta för att föräldern skall skriva på ett dopingavtal.

  Bollpass
  Åldersgräns 15 år ( det år man fyller )

  Gruppträning
  Här har vi ingen åldersgräns på barn/ungdomar. Om yngre barn ( under 12 år ) vill delta skall föräldern också delta på passet. Det är också förälderns ansvar att se till att träningen passar för barnet.
  Föräldern ansvarar också för att yngre barn som ej deltar i passet får befinna sig i salen om de ej stör andra deltagare eller instruktörer.

  Bebis i träningslokalerna
  Bebisar är tillåtna i gym/cirkelgym fram till kl: 14.00 på dagarna. Ur säkerhetssynpunkt skall bebisen alltid sitta/ligga i t.ex barnvagn eller bilbarnstol.  

  Bebisar på gruppträningspassen är ur säkerhetssynpunkt tillåtna endast i bilbarnstol på säkert avstånd från redskapen.

  Campusgymmets styrelse
  Maj 2018

  Ladda ner PDF.