Våra öppettider

Receptionen

Extra öppettider 16-27 jan

Du kan alltid köpa ditt kort online på Zoezi appen eller på campusgymmet.se

 

 

Gymmet/cirkelgym

Ytterdörren låses för inpassering en timme innan stängning.

 

Padel