Facebook

COVID - 19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

För att motverka spridning smittspridning

We follow the guidelines of ” Folkhälsomyndigheten ”

In order to counteract the spread of infection 

Kontakta oss

Campusgymmet, Örebro Universitet

019 – 60 90 160

info@campusgymmet.se

campusgymmet.se

SAMARBETSPARTNERS