[dt_sc_two_third first][dt_sc_h2 class=””]

Försäkring vid både tävling och träning

[/dt_sc_h2]

Samtliga medlemmar i Akademiska Idrottsförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när medlemmen deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller förening. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Viktigt: Du måste vara medlem hos Campusgymmet för att alla ovanstående punkter ska gälla.

Vid olycka, ange Studentidrott, Akademisk idrott, Örebro Universitets Idrottsförening.

[dt_sc_hr_invisible_medium /]

[/dt_sc_two_third][dt_sc_one_third ][dt_sc_h3 class=””]

Vilka omfattas av försäkringen?

[/dt_sc_h3]

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i förening som tillhör Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

Försäkringen är placerad i Folksam.

[dt_sc_hr_invisible /][dt_sc_h3 class=””]

Vad gör jag vid skada?

[/dt_sc_h3]

Du anmäler skadan direkt till Folksam.

Ange: Örebro Universitets Idrottsförening

[dt_sc_button type=”type1″ iconstyle=”no-icon” icon=”fa-home” htext=”Skadeanmälningsblankett” link=”https://www.folksam.se/webapp/i84/skadeanmalan/m_person/olycksfall_vuxen_1.jsp?companyName=Folksam&Kategori=Olycksfall&Typ=Vuxen” size=”medium” animation=”no-animate” bgcolor=”#e27718″ variation=”” textcolor=”#ffffff” target=”_blank” class=””]Skadeanmälningsblankett[/dt_sc_button][/dt_sc_one_third]