COVID-19

Boka bana

FÖR ATT MOTVERKA SMITTSSPRIDNINGEN VILL VI ATT DU

* Kommer och spelar endast om du är fullt frisk

* Håller avstånd

* Nyser/hostar i armbågen

* Gärna kommer ombytt

Tillsammans hjälps vi åt!

IN ORDER TO COUNTERACT THE SPREAD OF INFECTION. WE WANT YOU

* Only comes and plays if you are fully healthy

* Keeps distance

* Sneezes / coughs in the elbow

* Will gladly change

Together we help each other!