Policy för barn och ungdomar

Vi på Campusgymmet tycker det är roligt om barn och ungdomar vill delta i vår verksamhet.
För att detta skall ske på ett så bra och säkert sätt som möjligt har vi tagit fram några riktlinjer för detta. Samtliga åldrar gäller det år som man fyller.

Gymmet
Åldersgränsen i gymmet är i målsmans sällskap 11-12 år. Ungdomar 13-15 får träna men  skall först få en genomgång av gymmet med vår gymansvarige. Information om detta får man vid kortköpet. Alla ungdomar under 18 år som köper träningskort skall ha en förälder med sig vid köptillfället. Detta för att föräldern skall skriva på ett dopingavtal.

Bollpass
Åldersgräns 15 år ( det år man fyller )

Gruppträning
Här har vi ingen åldersgräns på barn/ungdomar. Om yngre barn ( under 12 år ) vill delta skall föräldern också delta på passet. Det är också förälderns ansvar att se till att träningen passar för barnet.
Föräldern ansvarar också för att yngre barn som ej deltar i passet får befinna sig i salen om de ej stör andra deltagare eller instruktörer.

Bebis i träningslokalerna
Bebisar är tillåtna i gym/cirkelgym fram till kl: 14.00 på dagarna. Ur säkerhetssynpunkt skall bebisen alltid sitta/ligga i t.ex barnvagn eller bilbarnstol.

Bebisar på gruppträningspassen är ur säkerhetssynpunkt tillåtna endast i bilbarnstol på säkert avstånd från redskapen.

Familjefys
För dig med yngre barn rekommenderar vi familjefys på lördagar där du kan träna tillsammans med ditt/dina barn. Det är en låg engångskostnad för barnen. Föräldrar går gratis.

Campusgymmets styrelse Maj 2018