Marianne Hilltorp-Johansson
Koordinator, Gruppträningsansvarig
Kontakta
Ali Reza Aghababaie (Hamid)
Huvudansvarig för Marknad och försäljning – Bollsektion -Hallbokningar
Kontakta
Anna Hallsbo
Ekonomi
Kontakta