[dt_sc_one_half first][dt_sc_h5 class=””]
COVID-19
[/dt_sc_h5]

Torsdagen den 2 april 2020 

Härligt att ni fortsätter träna hos oss! Vi vill såklart erbjuda så bra träningsmöjligheter som möjligt utifrån de riktlinjer våra myndigheter sätter upp. Folkhälsomyndigheten anser att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och bedömer därför att all idrott och träning skall fortsätta. Vi vill att ni känner er trygga hos oss genom att vi arbetar i samråd med myndigheterna och följer allmänna råd.

Campusgymmet har redan anpassat verksamheten på olika sätt och vi fortsätter med det genom att flytta ut ytterligare träningspass utomhus samt att minska ner antalet deltagare på våra pass inomhus. Håll koll i appen för aktuellt schema!
 
Campusgymmet vill fortsätta vara en härlig mötesplats för våra medlemmar så under rådande omständigheter ber vi alla ta ansvar genom att:

– Stanna hemma om du känner minsta antydan till att du är sjuk
– Var noga med din handhygien, tvätta händerna före och efter din träning
– Undvik att ta i hand när du hälsar
– Undvik att röra vid ansiktet. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun
– Håll avstånd till övriga tränande
– Rengör utrustning före och efter det att du använt den
– Hosta och nys i armvecket
– Byt om och duscha hemma om det är möjligt. Det finns en toalett med dusch i korridoren en bit bortanför danssalen på väg mot cykelsalen/cirkelgymmet

Vi på Campusgymmet tackar för att vi tillsammans hjälps åt under denna tid!

[/dt_sc_one_half][dt_sc_one_half ][dt_sc_h5 class=””]

covid 19 – English

[/dt_sc_h5]

Monday the 2 rd of april

We really like to see that you continue to come and do your workout at Campusgymmet. Of course we want to offer you good possibilities to exercise under the regulations set by our authorities. The Public Health Authority believes that physical activitiy is good for public health and therefore believes that all sports and training should continue. We want you to feel safe knowing that we work in consultation with the authorities and that we follow the general guidelines.

Campusgymmet has already done some adjustments to cope with the situation and to follow the government and the decisions of the Public Health Authorities.
We continue doing so and now further classes will be held outside and we reduce the number of participants indors a little bit more.

Campusgymmet wants to continue being a wonderful meeting place but special conditions calls for special action and we therefore ask you to:

– Stay at home if you feel the slightest hint of being sick.
– Wash you hands properly before and after your training
– Avoid shaking hands when meeting somebody
– Avoid touching your face with your hands
– If you sneeze or cough, do this in the bend of your arm
– Keep distance to other members when you are training
– Cllean the equipment before and after you have used it
– If possible change and shower at home. There is a toilet with a separate shower in the corridor in G-huset. It´s on the left when you are walking down the corridor just after Danssalen.

Campusgymmet wants to thank you for yor help during this time!

[/dt_sc_one_half]